<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Aert Bakker

Welkom op de site Aert Bakker MSc. Manueel therapeut.

De gespecialiseerde fysiotherapie praktijk heeft hij samen met Koen Kestens en Saskia Purmer.
De praktijk van Aert Bakker is gevestigd in het gezondheidscentrum Diekman.

Op de site is informatie te vinden over verschillende onderwerpen mbt. manuele therapie.

In het Gezondheidscentrum Diekman zijn verschillende praktijken te vinden.

.....BINNNEKORT IS DEZE SITE WEER ONLINE EN MET ALLE INFO VOORZIEN.....

Pand

.